Labo onderzoek

  • Bloedonderzoek, urineonderzoek en onderzoek van de ontlasting kunnen waardevolle bijkomende informatie geven. Deze onderzoeken worden verricht door Labo Bruyland.
  • Bij huidproblemen waarbij allergie vermoed wordt, kan een specifiek bloedonderzoek verricht worden om na te gaan of uw huisdier allergisch is en wat de oorzaak is van de allergie.
  • Biopten, cytologiepreparaten en andere staalnames worden soms doorgestuurd naar het labo om gespecialiseerd microscopisch onderzoek te laten verrichten.